Deloitte: zwiększanie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych

Inicjatywa „kobiety w Biznesie” jest częścią globalnego programu Deloitte pod nazwą „Global Retention of Women” (GROW), którego celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, wyrównywanie szans obu płci w dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń. GROW jest częścią strategii Deloitte o nazwie „Inclusion and Diversity”.

 

DeloitteWPROWADZENIE – INFORMACJE O FIRMIE

Deloitte Polska to grupa spółek zatrudniająca w Polsce łącznie ponad 1 tys. osób. W jej skład wchodzą następujące spółki: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting SA oraz Deloitte Legal Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. Deloitte Polska jest firmą doradczą, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego. Polski oddział firmy powstał w 1990 r., główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. Misją firmy jest pomaganie klientom i pracownikom w osiągnięciu sukcesu.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

Jak firma rozumie CSR – czym jest dla niej społeczna odpowiedzialność, jakich obszarów dotyczy?

Deloitte Polska realizuje na poziomie lokalnym globalną strategię CSR firmy Deloitte. Działania te obejmują wszystkie spółki w grupie. Do kluczowych obszarów zaangażowania firmy należą:

1.Dzielenie się wiedzą ekspercką z rynkiem (media, klienci, rynek ogólnie) oraz ze studentami (budowanie/kształtowanie społeczności przyszłych liderów biznesu).

2.Działania adresowane do pracowników.

3.Działania na rzecz rozwijania idei CSR na rynku.

Polskie oddziały firmy Deloitte nie przygotowują raportów społecznej odpowiedzialności. Firma globalna wydaje raport pt. „Deloitte Corporate Responsibility Report” (www.deloitte.com/ 2011crreport), w którym zawarte są dane dotyczące Polski.

W firmie Deloitte, w regulaminie pracy i tzw. zasadach postępowania, wyraźnie określa się standardy obsługi klienta oraz obowiązek utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług. Ogromny nacisk kładzie się na promowanie wartości, które stanowią o kulturze firmy. Należą do nich: szacunek (okazywany klientom i współpracownikom), uprzejmość, otwartość poprzez zaangażowanie i współ- pracę (na wszystkich szczeblach organizacji), uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Dla Deloitte naczelną wartością jest etyka. Uczciwość i transparentność działania to priorytety działalności firmy jako instytucji zaufania publicznego. Pracownicy zobowiązani są do podpisywania tzw. deklaracji niezależności, obowiązuje ich także kodeks etyczny regulujący zasady postępowania na co dzień, a także dający wytyczne, jak należy postępować w sytuacjach konfliktowych czy budzących wątpliwości. Istnieje także tzw. linia etyki w postaci specjalnego adresu e-mail oraz rzecznik ds. etyki, do którego można się odwołać w kwestiach spornych.

Firma wyróżniła 4 grupy kluczowych dla niej interesariuszy. Są to: klienci, pracownicy, studenci, media. Dla każdej z nich ma opracowane odpowiednie kanały komunikacji.

1.Klienci: strona www; newslettery, mailingi; inicjatywy bezpośrednie, np. konferencje, seminaria, warsztaty, webcasty; działania ukierunkowane na edukację rynku, np. raporty, badania, książki, podcasty; dzielenie się wiedzą ekspercką poprzez media, np. artykuły publikowane w prasie, komentarze na temat sytuacji gospodarczej, wnioski z badań i raportów Deloitte; rozwijanie idei CSR w otoczeniu biznesowym, np. audytor Respect Index (GPW w Warszawie), partner projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR” realizowanego wspólnie z PKPP „Lewiatan”; kontakty bezpośrednie.

2.Pracownicy: strona intranetowa; spotkania wewnętrzne; mailing; komunikacja w biurze, np. plakaty zawieszane w pomieszczeniach biurowych.

3.Studenci: strona www (zakładka „Kariera”); mailing; targi pracy; partnerstwo z uczelniami wyższymi; inicjatywy, np. konkursy, warsztaty, wykłady, badania.

4.Media: informacje prasowe; śniadania prasowe; kontakty bezpośrednie.Za realizację strategii CSR firmy odpowiedzialna jest Ewa Rzeczkowska, rzecznik prasowy/PR & Marketing Senior Manager, pracująca w dziale marketingu.

czytaj rownież

 

1dzien

Zadaliście naszym ekspertom dziesiątki pytań i otrzymaliście tyle samo odpowiedzi. Młode talenty z korporacji zdały Wam relację ze swojego dnia pracy.

zobacz co się działo >>

Nauka nie boli! Udowodnili to doświadczeni metodycy nauczania, którzy odpowiadali na Wasze pytania podczas 2. dnia eventu. Udostępnione testy kompetencyjne nadal czekają na śmiałków! 

zobacz co się działo >>

Better better, czyli jak efektywnie robić coś dla siebie. Eksperci opowiedzieli jak się motywować, jak ćwiczyć ciało i umysł, jak podróżować i nie stracić ani minuty wolnego czasu. 

zobacz co się działo >>