Ekstremalna odpowiedzialność

Nieważne czy akurat jedzie na quadzie, prowadzi warsztat, pracuje, szuka pracy czy studiuje – na pewno robi to odpowiedzialnie. Agnieszka Lesisz, ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu opowiada jak wygląda działalność społeczna w erze 2.0 i wyjaśnia dlaczego pokolenie Y coraz chętniej angażuje się w projekty non-profit.

 

Czym się różnią projekty CSR od projektów charytatywnych?

Istnieje wiele różnic. Projekty charytatywne mogą wchodzić w skład działań z obszaru CSR realizowanych przez firmy, jednak pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest terminem znacznie szerszym. CSR to styl zarządzania przedsiębiorstwem, to współczesna filozofia prowadzenia biznesu, to koncepcja powiązana ze zrównoważonym rozwojem. Odpowiedzialność społeczna to działania podejmowane głównie na czterech płaszczyznach: miejsca pracy, rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystkie działania charytatywne przedsiębiorstwa są działaniami CSR, ale jednocześnie nie wszystkie działania CSR są projektami charytatywnymi (np. przestrzeganie praw konsumentów czy fair trade).

Czy młodzi z pokolenia Y chcą pomagać?

Oczywiście. Moim zdaniem potrzeba pomagania niezależnie od pokolenia jest równie silna, zmianie ulega jedynie forma i kanały dotarcia do odbiorców naszej pomocy. Dziś, w dobie szybkiego rozwoju technologii i mediów cyfrowych, społeczeństwo szuka nowych rozwiązań, pomaga w inny, być może mniej angażujący ich czas i energię, sposób. Świadczyć o tym może między innymi wzrost popularności portali charytatywnych, takich jak chcepomagac.org czy siepomaga.pl. Zmianie uległa również forma. W XXI wieku fundacje i stowarzyszenia walczą o darczyńców, wykorzystując inne sposoby pozyskiwania środków niż kilkanaście lat temu. Dziś czytając artykuł pomagamy, jednym kliknięcie w programach klikaczy przekazujemy środki konkretnym instytucjom, organizując wesele, urodziny czy inną uroczystość możemy zamiast tradycyjnych prezentów poprosić gości o wsparcie konkretnego celu charytatywnego. Jednak jeżeli chodzi o specyfikę polskiej filantropii wciąż jest ona „akcyjną”. Miejmy nadzieję, że za kilka lat będzie ona konsekwentną i systematyczną pomocą.

Wiele firm prowadzi teraz wolontariat pracowniczy. Kto prowadzi Twoim zdaniem najlepszy program?

Faktycznie, wiele firm prowadzi wolontariat pracowniczy, mogłabym przytoczyć wiele dobrych praktyk biznesu z tego obszaru. Kto realizuje najlepszy program? Moim zdaniem wart uwagi jest wolontariat pracowniczy prowadzony przez Citibank Handlowy, który jest jednym z największych tego typu programów w Polsce oraz został laureatem wielu nagród. Fundacja Kronenberga w latach 2010 – 2011 była oficjalnym opiekunem wolontariatu w Polsce. Konstrukcja tego programu oparta jest na czterech filarach: Dniu Wolontariusza (dodatkowy dzień wolny w roku z przeznaczeniem na pracę społeczną), zachęcie do Wolontariatu (m.in. 1500 zł na rzecz organizacji, w której wolontariusz przepracował 50 godzin w ciągu roku) , wsparciu wolontariuszy (m.in. ubezpieczenia OC i NNW, zwrot kosztów), Systemie VMS (System Wspomagania Wolontariatu). Fundacja koordynuje również działania grupowe pracowników. Najważniejszym z nich jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności - ogólnoświatowy projekt Citi. Polecam zapoznać się z całym programem wolontariatu pracowniczego Fundacji Kronenberga ponieważ jest on bardzo inspirujący i może stanowić dobry wzór dla innych firm zaangażowanych społecznie.

Czy firmy, które prowadzą politykę CSR są rzeczywiście lepszymi pracodawcami?

Nie ulega to wątpliwości. Odpowiedzialny biznes to nie tylko działania zewnętrzne, ale także etyczne i uczciwe podejście do pracowników. Strategia CSR zakłada obszerny katalog działań ukierunkowany na miejsca pracy, m.in. work-life balance, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie różnorodnością, elastyczne formy pracy, szkolenia i rozwój pracowników, jasna i przejrzysta komunikacja wewnętrzna, kodeks etyczny. Jako przykład dobrej praktyki można przytoczyć program „rodzic w pracy” PGNIG. Projekt ten miał na celu ułatwienie powrotu rodzicom do pracy oraz łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Firma wprowadziła telepracę oraz elastyczne godziny pracy. Dodatkowo pracownicy otrzymali dofinansowanie do opłat za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach.

Uprawiasz sporty ekstremalne, czy jest to równie odpowiedzialne?

Muszę przyznać, że jest to ciekawe pytanie. Otóż tak, jak każdy sport, rajdy, wyścigi czy przeprawy Quadowe mają swoje reguły i nie działają w oderwaniu od bezpieczeństwa kierowcy czy otoczenia. Odpowiedzialni użytkownicy czterokołowców jeżdżą jedynie na odpowiednio do tego przygotowanych i wyodrębnionych terenach, edukują się w obszarze bezpiecznej jazdy oraz ekologii. Posiadamy także nieoficjalny Kodeks Quadowca przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców, w którym znajdują się takie zasady jak m.in. zakaz wjazdu do rezerwatów, parków czy Lasów Państwowych, używanie cichych układów wydechowych, zakaz śmiecenia, używanie pasów do wyciągarek (aby nie niszczyć drzew), jeżdżenie zgodne z zasadami ruchu i zdrowym rozsądkiem oraz dbałość o społeczeństwo (np. w sytuacji, gdy nasz pojazd kogoś przestraszył, stajemy z boku i wyłączamy silnik).

 


 

Agnieszka Lesisz: studentka pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku zarządzanie, Ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, współpracuje przy projekcie charytatywnym chcepomagac.org. 

 

 

 


lob

 

 

 

czytaj rownież

 

1dzien

Zadaliście naszym ekspertom dziesiątki pytań i otrzymaliście tyle samo odpowiedzi. Młode talenty z korporacji zdały Wam relację ze swojego dnia pracy.

zobacz co się działo >>

Nauka nie boli! Udowodnili to doświadczeni metodycy nauczania, którzy odpowiadali na Wasze pytania podczas 2. dnia eventu. Udostępnione testy kompetencyjne nadal czekają na śmiałków! 

zobacz co się działo >>

Better better, czyli jak efektywnie robić coś dla siebie. Eksperci opowiedzieli jak się motywować, jak ćwiczyć ciało i umysł, jak podróżować i nie stracić ani minuty wolnego czasu. 

zobacz co się działo >>